วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Editorial Board

Advisory Board

Professor Dr. Ing.Suchart Siengchin, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Associate Professor Dr.Smith Songpiriyakij, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

 

Editor

Assistant Professor Dr.Attaphon Kaewvilai, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

 

Associate Editor

Assistant Professor Dr.Boonlue Sawatmongkhon, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

 

Editorial Board Members
Professor Dr.Navadol Laosiripojan, King Mongkut's University of Technology Thonburi

Professor Dr.Prayoot Akkaraekthalin, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Professor Dr.Pichet Limsuwan, King Mongkut's University of Technology Thonburi

Professor Dr.Phadungsak Ratanadecho, Thammasat University

Professor Dr.Prinya Chindaprasirt, khon kaen university

Professor Dr.Pranut Potiyaraj, Chulalongkorn University

Professor Dr.Sumrerng Jugjai, King Mongkut's University of Technology Thonburi

Professor Wing Commander Dr.Sarawut Sujitjorn, Suranaree University of Technology

Professor Dr.Sutthisak Phongthanapanich, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Professor Dr.Hathaikarn Manuspiya, Chulalongkorn University

Associate Professor Dr.Thanatchai Kulworawanichpong, Suranaree University of Technology

Associate Professor Dr.Apirat Laobuthee, Kasetsart University

Associate Professor Dr.Sureerat Polsilapa, Kasetsart University

Associate Professor Dr.Duangrudee Chaysuwan, Kasetsart University

 

International Editor
Professor Dr.Athanasios Thanos Tsolakis, University of Birmingham, United Kingdom

Professor Dr.Cristina Leonelli, University of Modena and Reggio Emilia, Italy

Professor Dr.Greg Heness, University of Technology Sydney, Australia

Professor Dr.Michiya Matsusaki, Osaka University, Japan

Professor Dr.Kannan Venkatramanan, SCSVMV University, India

 

Administrative Management
Associate Professor Dr.Kampanart Theinnoi, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Assistant Professor Dr.Prasertsak Tiawongsombat, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Assistant Professor Dr.Pantip Boonsong, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Miss Chonlada Chueapradit, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.