วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

Study of Ergonomic Risks of Maize Farmers in Lampang, Thailand
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ

Abstract

Maize farmers are agricultural workers who are at risk due to their working conditions—especially, ergonomic problems that result in long-term health complications. The purpose of this study was to assess the ergonomic risks among the maize farmers in the Mueang Pan district, Lampang province. Purposive sampling was used to select 320 participants. This research used measures such as RULA techniques and questionnaires about health hazards and working conditions. The result showed a mean score of 7, using RULA techniques. It indicated that the ergonomic problems are concerning and need improvement urgently. In regard to pain, the study found that about 44.1% of maize farmers reported pain in their lower back and 39.1% on their hands. The analysis of the correlation between personal factors and body pain showed that age and experience of participants were significantly correlated with body pain (p<0.01). The results suggested that maize farmers have high ergonomic risks. Stakeholders should seek solutions and cooperate to improve the working environment, encourage proper work behaviours, reduce ergonomic risk factors, and improve the living standard of maize farmers.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 162

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ