วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Preparation of Hydrogels by Redox Initiation Via Free Radical Polymerisation for Biomedical use as Wound Dressings
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
Preparation of hydrogels for biomedical use as wound dressings was studied. A partially hydrated hydrogel of sodium 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate (Na-AMPS) was prepared by redox initiation via free radical polymerisation in aqueous solution. The results showed that the hydrogel sheets had good coherency. The equilibrium water absorption (EWC) of hydrogel sheet was 98%, reaching to equilibrium within 30 min and the water molecule evaporated from the hydrogel up to 240 min at water retention of 22%. The WVT rate of Na-AMPS hydrogel was about 85 g/m2.hr which was in the range of commercial products. The oxygen permeability of the hydrogel sheet was about 300-400 x 10-11 cc.mm./cm2.s.cmHg. Finally, it was found that this hydrogel was non-toxic that suitable for use in biomedical application.
วันที่ลง01/07/2019 257

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ