วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

From Optically Pumped Molecular Lasers to Multi-Frequency Beam Splitters
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล
In this paper, the two laser schemes of multi-frequency optically pumped molecular lasers are described. Molecular gas lasers based on optical pumping potentially produce separate laser beams with various different frequencies. Such lasers can serve as frequency splitter devices that will find a wide range of applications for example, in chemical sensors and communications.
เขียนโดย Amarin Ratanavis
วันที่ลง01/07/2019 337

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ