วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

แนวทางสำหรับการปรับปรุงคุณภาพถ่านหินเกรดตํ่าด้วยเทคนิค “NP & P Separation” Guideline for Upgrading of A Low Grade Coal by “NP & P Separation” Technique
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ
ถ่านหินที่มีคุณภาพสูงมักจะถูกเลือกนำไปใช้ก่อน ในขณะที่ถ่านหินคุณภาพต่ำซึ่งปนกับมลทินกลุ่มทรายยังคงรอการ ปรับปรุงคุณภาพเพื่อใช้ในอนาคต ปัจจุบันการแต่งแร่ถ่านหินคุณภาพต่ำใช้หลากหลายวิธีเช่น เครื่องแต่งจิ๊ก ไฮโดรไซโคลน โต๊ะ สั่น สไปรัลคลาสสิฟายเออร์ เครื่องแต่งแร่ด้วยมัชฌิมหนัก หรือการลอยแร่ บทความนี้จะเสนอเทคนิค “NP&P SEPARATION” ซึ่ง ได้ถูกพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นการแยกถ่านหินออกจากทรายอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งมีประโยชน์คือ สามารถแยกมลทินทราย ออกจากถ่านหิน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากน้ำมันเครื่องใช้แล้ว ค่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นของถ่านหินหลังการปรับปรุงคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในการขนส่งถ่านหินด้วยระบบปั๊มป์ และเม็ดถ่านหินจะไม่เปี ยกน้ำซึ่งมักเป็นเหตุให้ค่าความร้อนลดลง สุดท้ายนี้ เทคนิคนี้ยังรอคอยผู้สนใจนำไปทดสอบกับแร่ตัวอื่นดั่งในกรณีของการแยกหินเชลล์ออกจากหินน้ำมันที่มี เคโรซีนเคลื่อบผิวแร่จน ทำให้มีสภาพของผิวแร่แบบไม่เปี ยกน้ำ อย่างไรก็ตามการประยุกต์เทคนิคนี้ในระดับอุตสาหกรรมยังต้องศึกษาต่อไป
วันที่ลง01/07/2019 347

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ