วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Harmonic Reduction Technique in PWM AC Voltage Controller using Particle Swarm Optimization and Artificial Neural Network
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
This paper proposes a novel harmonic reduction technique for designing a Pulse Width Modulation (PWM) AC voltage controller. In the proposed technique, Total Current Harmonic Distortion (THDi), subjected to be minimized, is formulated in a cost function in an optimization problem, the optimal turn on and turn off angles in PWM waveform for a given output voltage are evaluated by Particle Swarm Optimization (PSO) technique. To apply our proposed technique for all output voltages, artificial neural network (ANN) is investigated to approximate the switching angles from sets of optimal angles evolved by PSO. Simulation results show that the proposed technique is suited for designing and gains a better performance compared to the conventional technique.
วันที่ลง01/07/2019 1004

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ