วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Development of the Probe Calibration System for the Roundness Measuring Machine
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล
The calibration system of the probing system used in roundness measuring instrument has been developed at the national institute of metrology (Thailand), NIMT. The calibration system was designed, constructed, validated and used to calibrate sensitivity and linearity of the probing system. This calibration system can help to reduce use of magnification setting standards which are need to be calibrated by the oversea national metrology institutes (NMIs) in order to retain traceability chain to the SI unit. The calibration system does not only help in reducing expense due to purchasing, maintenance and calibration of the magnification standard but also yield a measurement technology that can be transferred to the industries. The measurement uncertainty for the roundness measurement is [9.4, 0.01R] nm where R is the measured roundness error of the workpiece in nm.
วันที่ลง01/07/2019 191

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ