วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

The Development of Virtual Network Analyzer for Passive Filter Analysis
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
This research presents a development of virtual network analyzer for passive filter analysis. The measurement set is controlled using microcomputer and the operating frequency response is displayed by MATLAB program. The research process consists of 3 parts as: hardware design, program development and quality evaluation. The research results showed that the measurement set can generate and swept effectively the sine wave at frequencies form 20 Hz to 200 kHz. The operating test of the developed virtual network analyzer agreed with the instrument with maximum error is less than ±5%. The features of this research are low cost and fast computation time. Conclusion, the developed virtual network analyzer can be used effectively as a teaching aid and can develop to apply in industry.
วันที่ลง01/07/2019 222

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ