วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

Dosimetric Assessment of the Gamma Irradiation Facility using MCNP 6
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
The gamma dose rates during the operation of the 70 kCi Co-60 irradiator of Gems Irradiation Center, Thailand Institute of Nuclear Technology, were calculated using the three dimensional model of the Monte Carlo computer code, MCNP 5. The results were compared with the actual measurements obtained from the routine dosimetry system, Amber and Red Perspex. The agreements of the calculated and the measured results showed that MCNP 5 can be used efficiently to determine the dose rate of this facility.
วันที่ลง01/07/2019 56

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ