วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

An Overview of Digital Trunked Radio: Technologies and Standards
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Land Mobile Radio (LMR) refers to the two-way radio communication system that allows users sharing the same range of frequency to communicate with the others. LMR can be roughly classified into two main systems which are conventional and trunked radio systems. In conventional system, a frequency band is permanently dedicated to a voice channel. However, using trunked radio system can increase the spectrum efficiency by having pool of frequencies which are temporarily assigned to a group of users called talk group only when required. In trunked radio system, analog trunked radio is going to be obsolete since digital trunked radio offers better functions and features in terms of voice quality, security, spectrum efficiency and cost. Hence, the commercial applications focus on the digital one. There are many digital trunked radio technologies lunched in the market. However, in this paper, only Terrestrial Trunked Radio (TETRA), Project 25 (P25) and Digital Mobile Radio (DMR) are discussed and compared since they are developed and standardized by international standards organizations. Moreover, these technologies are chosen by many users/operators and mostly deployed in many regions across the world.
เขียนโดย Kunagorn Kunavut
วันที่ลง01/07/2019 390

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ