วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Reverse Engineering Technologies for Design and Manufacturing
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล
In the competitive world of business, products are required to be magnificent and attractive to the customer. Thus, product shapes tend to be freeform and be more complex in textures. The design such freeform product based on conventional design process is sometime difficult and time consuming. An alternative method which can eliminate those constrains is to convey ideas through artistic sculpture, before digitizing it to create CAD model using reverse engineering technique. Then, the obtained CAD model is used to finish product design. With the increasing of interest in reverse engineering used in industrial sector, it is imperative that engineers have to understand the concept of reverse engineering, including equipments selection, and its applications, in order to be able to apply the technology efficiently. All necessary details are provided in this article.
วันที่ลง01/07/2019 344

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ