วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

Production Improvement in Din-Kor Tiles Process: A Case study of World Heritage Town Luang Prabang
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ
This research improves the Din-kor tiles handling problem for increase the Din-kor tiles quantity which 2 methods to the problems solution are 1. The distance of handling decrease by improving the plant layout. As a result, the improvement of plant layout is produced by Computerized Relationship Layout Planning (CORELAP) method, which can reduce the distance of handling by 60 meters per day or 12% of the distance before improvement 2. The new equipment design is a basket for containing tiles, which can reduce the distance of handling by 480 meters per day or 50% of the distance before improvement. Moreover, the wasting time from airing tiles process can be reduced by 40 minutes or 22%. Therefore, this improvement can reduce the overall distance 540 meters per day and the wasting time from airing tiles process decreases 40 minutes.
วันที่ลง01/07/2019 180

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ