วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การวิบัติของอาคารในประเทศไทย รอบ 25 ปี (2532-2556)
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมโยธา
This academic article was the presentation of the building failure in Thailand in the past 25-year period (1981-2013) by making the data conclusion statistically and percentage, and in various aspects of the building failure. These informed how the failure occurred and made the interested people, including the engineers, to realize the main causes of the failure. The obtained result was the statistical failure data, ages and heights of most buildings and their main causes, used as the data in the prevention of the building failure occurring in the future. The study result showed that the building failure occurred during the construction 40%, next was the building age more than 5 years. Most building failure occur at present came from the construction work problem, which might damage the building, for 27.2% of all case studies, then it was the foundation problem 23.6%, the heights 1-5 storeys of most failed buildings had the error 49.1%.
วันที่ลง01/07/2019 545

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ