วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Comparison of Aluminum and Zinc as a Heat Absorber in Double-Step Solar Still
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล
This paper presents the effect of size of the heat absorber from aluminum and zinc on the efficiency of double slope solar still. Aluminum and Zinc was chosen to use as heat absorber and was put on the water surface in the second layer of the solar still. The size of Aluminum and Zinc used in the experiment has divided 9 sizes from 4-8 m2 of the surface of the water in the second layer of the solar still. The temperature, condensed water and efficiency of solar still were measured and calculated in the experiment. The result showed that using the size of 4 m2 of Aluminum and Zinc absorber has the maximum condensed water at 1,629 ml/day and 1,506 ml/day has the efficiency at 26.11% and 25.56%. The result showed that using the size of 4 m2 of Aluminum and Zinc absorber has the minimum condensed water at 1,461 ml/day and 1,369 ml/day has the efficiency at 22.95% and 22.52%. Comparing both types of absorber at aluminum and zinc performs better due to the higher heating value. The result revealed that the efficiency of solar decreased according with an increased in the size of Aluminum and Zinc absorber.
วันที่ลง01/07/2019 223

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ