วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Effect of Test Chamber Temperature on High Speed Jatropha Oil Blends with Diesel Fuel Behaviors
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
The purpose of this research is to study effect of test chamber temperature on high speed jatropha oil blends with diesel fuel behaviors. In the experiment, jatropha oil blend with diesel fuel ratio of 50/50 by volume was used, the high speed liquid jets were generated by using the projectile impact driven (PID) method. The liquid jets were injected into the varied test chamber conditions at 30, 100 and 150๐C. The high speed liquid jets and shock wave behavior were recorded by the high speed video camera with shadowgraph technique. From experimental results, it was found that at 30, 100 and 150๐C of test chamber temperatures the maximum velocity is around 1,600 m/s 800 m/s and 1,400 m/s, respectively. In addition, it was found that the liquid jet average velocity at 150๐C is much higher than that of 30๐C and 100๐C, because the atomization of jatropha oil blend was occurred at 150๐C
วันที่ลง01/07/2019 375

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ