วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

Determination of Routing and Sequencing in a Flexible Manufacturing System Based on Fuzzy Logic
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล
This paper is concerned with scheduling in Flexible Manufacturing Systems (FMS) using a Fuzzy Logic (FL) approach. Four fuzzy input variables; machine allocated processing time, machine priority, machine available time and transportation priority are defined. The job priority is the fuzzy output variable, showing the priority status of a job to be selected for next operation on a machine. The model will first assign operation of parts to machines under the given production plan and then determine the input sequence of the assigned operations for each machine based on a multi-criteria scheduling scheme. A complete fuzzy scheduling algorithm is developed to solve the operation allocation and operation scheduling problems in FMS environments aiming to approach the objectives of minimizing mean flowtime, maximizing machine utilization and balancing machine usage. The test results demonstrate the superiority of the fuzzy logic approach in most performance measures.
เขียนโดย Pramot Srinoi and Somkiat Thermsuk
วันที่ลง12/09/2019 323

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ