วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

Investigation of Relationship between Mechanical Vibration and Energy Consumption of an Induction Motor
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล
Vibration diagnosis of induction motor operation has many cases such as imbalance, misalignment, bearing defect, and so on. These causes have been continuously studied and researched to reduce mechanical vibration of an induction motor. The mechanical vibration is one of the reasons for decreasing motor efficiency, increasing energy consumption and also maintenance time. The purpose of this research is to find a relationship between mechanical vibration and energy consumption of an induction motor. This research simulates the motor operating situation and concentrates on mechanical vibration that may affect energy consumption at various motor speeds. Then there is the creation of an energy consumption regression equation by analyzing variances (ANOVA). The result shows the energy equation as 85% coefficient of determination. Therefore this approach can estimate that if vibration amplitude is higher, the energy consumption will also continually increase as 97% accuracy compared with experiment data.
วันที่ลง12/09/2019 240

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ