เกี่ยวกับวารสาร


วัตถุประสงค์


     วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวารสารตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความพิจารณาโดยวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นงานวิจัยและบทความวิชาการในด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

     ทั้งนี้ผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่ปรากฏในวารสารนี้ เป็นความคิดเห็นอิสระของผู้เขียน ผู้เขียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากบทความนั้น กองบรรณาธิการและคณะจัดทำวารสารฯไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

 

กำหนดออกวารสาร


     วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีกำหนดการออกปีละ 3 ฉบับ

        ฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน ม.ค. และ เม.ย ของทุกปี

        ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน พ.ค. และ ส.ค ของทุกปี

        ฉบับที่ 3 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน ก.ย. และ ธ.ค ของทุกปี

Comments are closed.