การใช้น้ำยางข้นแบบแอมโมเนียปานกลางผสมในมอร์ต้ามวลเบา

การใช้น้ำยางข้นแบบแอมโมเนียปานกลางผสมในมอร์ต้ามวลเบา

Using of medium  Ammonia Concentrate Latex mixed in Lightweigth Morta

ประชุม คำพุฒ

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –