การออกแบบและสร้างระบบพาสเจอร์ไรส์ในเครื่องต้นแบบผลิตโยเกิร์ตชนิดกวนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

การออกแบบและสร้างระบบพาสเจอร์ไรส์ในเครื่องต้นแบบผลิตโยเกิร์ตชนิดกวนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

A Pasteurization System of Prototype In- Line- Stirred Yoghurt  machine ,Designed and Constructed for use by SMEs

วันเพ็ญ จิตรเจริญ อาคม สุวัณณกีฏะ อรทัย บุญทะวงศ์ อภินันท์ จิตรเจริญ

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –