กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นแบบลูกโซ่ด้วยเครื่องมือสัมผัสเป็นจุด

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นแบบลูกโซ่ด้วยเครื่องมือสัมผัสเป็นจุด

Single Point Incremental Forming Process

กิตติภัฏ รัตนจันทร์

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –