การทำนายด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ของการแตกหักในงานขึ้นรูปโลหะก่อนโดยอ้างอิงถึงแบบจำลองกลศาสตร์ความเสียหายของลาไมเทีย

การทำนายด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ของการแตกหักในงานขึ้นรูปโลหะก่อนโดยอ้างอิงถึงแบบจำลองกลศาสตร์ความเสียหายของลาไมเทีย

Finite Element Prediction of Damage in Bulk Metal Forming    Based on Lemaitre’s Damage Mechanics Model

สุรศักดิ์ สิรินนท์ชัย

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –