การนำผลิตภัณฑ์ท่อโพลิไวนิลคลอไรด์ที่ใช้แล้วมาหมุนเวียนใช้ในงานซีเมนต์มอร์ต้า Application of Recycled PVC Pipes in Cement Mortar ขวัญเนตร สมบัติสมภพ ณัฐวุฒิ มณีวรรณ พลสันต์ พุ่มใจศรี และ สำเริง ชูทอง

การนำผลิตภัณฑ์ท่อโพลิไวนิลคลอไรด์ที่ใช้แล้วมาหมุนเวียนใช้ในงานซีเมนต์มอร์ต้า

Application of Recycled PVC Pipes in Cement Mortar

ขวัญเนตร สมบัติสมภพ ณัฐวุฒิ มณีวรรณ พลสันต์ พุ่มใจศรี และ สำเริง ชูทอง

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –