เทคนิคการตรวจหาและแก้ไขแบบวนซ้ำสำหรับข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบในระบบการบันทึกแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย
สันติ กูลการขาย 1* กุลยา เจริญมงคลวิไล 2 และ ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ 1
1 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บทคัดย่อ
เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย (BPMR: bit-patterned media recording) เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งระบบ BPMR สามารถเพิ่มความจุเชิงพื้นที่ได้สูงถึง 4 เทระบิตต่อตารางนิ้ว (Tbit/in2) อย่างไรก็ตามในระบบ BPMR มีผลกระทบต่างๆ ที่ทำให้สมรรถนะของระบบด้อยลง เช่น การแทรกสอดระหว่างแทร็ก การแทรกสอดระหว่างสัญลักษณ์ สัญญาณรบกวนสื่อบันทึก และข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบ เป็นต้น เนื่องจากข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมากในระบบ BPMR งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอวิธีการถอดรหัสแบบวนซ้ำสำหรับระบบ BPMR เพื่อลดผลกระทบจากข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบโดยจะอาศัยการทำงานร่วมกันของการตรวจหาข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบบนพื้นฐานของเทรลลิส รหัส VT และการอีควอไลเซชันแบบเทอร์โบ จากการจำลองระบบพบว่า ณ อัตรารหัสเท่ากับ 0.808 วิธีที่นำเสนอให้สมรรถนะที่ดีกว่าวงจรภาครับที่ใช้กันแบบทั่วไปในรูปแบบของอัตราข้อผิดพลาดบิตและอัตราข้อผิดพลาดเซ็กเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำนวนรอบในการวนซ้ำเพิ่มขึ้น

คำสำคัญ : การบันทึกแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย, ข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบ, ข้อผิดพลาดจากการเข้าจังหวะ