เทคนิคการบีบอัดไฟล์ MPEG-2

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ MPEG-2
MPEG-2 Compression Technique
ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร และ สมชาย สาลีขาว

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –