การประเมินความรบกวนในการเก็บตัวอย่างดินแบบOpen Tube Sampler และ Rotary Core Drilling Soil Disturbance Assessment in Soil Sampling of Open Tube Sampler and Rotary Core Drilling Keeratikan Piriyakul

การประเมินความรบกวนในการเก็บตัวอย่างดินแบบ Open Tube Sampler
และ Rotary Core Drilling

Soil Disturbance Assessment in Soil Sampling of Open Tube Sampler
and Rotary Core Drilling

Keeratikan Piriyakul

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –