กรณีศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการแตกร้าวของผนังอิฐมวลเบา A Case Study of a Crack Problem and Remedies in Light-Weight Brick Walls กิตติ ภูมิรอดสิน

บทความวิชาการ

กรณีศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการแตกร้าวของผนังอิฐมวลเบา

A Case Study of a Crack Problem and Remedies in Light-Weight Brick Walls

กิตติ ภูมิรอดสิน

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –